Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Carl Christian Sørensen
Fangenummer (stamrullenr.) 425
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 26-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 30-03-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 30-03-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 10-01-1858
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Malersvend
Alder 34 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet 10 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Ole Sørensen og efterlevende enke. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 2 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i jævnt gode kår og har gået i friskole (gode kundskaber, havde let ved at lære). 
Efter konfirmationen stod han ½ år i handskemagerlære, men blev ked af denne profession, og stod derefter ca. 4½ i malerlære og har siden hovedsaglig ernæret sig ved dette håndværk. Størstetiden af året 1890 arbejdede han som malersvend i Hamborg. Anfører som gennemgående årsag til forbrydelserne periodisk trang til drik. 1. straf - 15 år. Gift i 1888, mindre godt samliv på grund af hans drikfældighed.
Har nu i 10 gange svigagtig pantsat en del klædningsstykker, 3 ure samt en violin med tilbehør (vurderet 239 kr), hvilke genstande han havde lejet af 11 forskellige personer.
Anfører drikfældighed som grund til bedragerierne.
Fange
Navn Jørgen Peter Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 445
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 30-01-1892
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 29-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 31-03-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 31-07-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 28-07-1858
Fødested Sundbyøster
Sidste opholdssted København
Erhverv Tyende
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri og falskneri §§ 251, 253 og 268
Yderligere tekst i dokumentet 11 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. - Søn af afdøde gartner Anders Andersen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, om hvis samliv fangen ingen oplysninger har??. Moderen døde, da han var ca. 2½ år - havde 6 børn, hvoraf 2 døde. 2 brødre straffede, den ene af ?? og en farbroder drikfældig. Opdraget hjemme i nogenlunde gode kår og har gået i betalingsskole (almindelige kundskaber).
Efter konfirmationen ernærede han ved gartnerarbejde, indtil han i begyndelsen af 1885 rejste til Amerika. Her opholdt han sig i 5 år (New York, Boston, Philadelfia) og ernærede sig som arbejder i forskellige gartnerier. I 1889 rejste han tilbage og har siden hovedsaglig levet af tilfældigt arbejde. Anfører letsindighed som gennemgående årsag til forbrydelserne. 1. straf - 17 år). Ikke drikfældig.
Har nu ved at underskrive en lejekontrakt med falsk navn fået udleveret et ur (vurderet 42 kr), som han derpå pantsatte, pantsat et lejet ur (vurderet 42 kr), ?? forskellige småbeløb (vurderet 16 kr 80 øre), hvilke han som bud for en forretning havde ?? ved at forandre et tak på en regning ?? ?? ??.
Anfører trang (utilstrækkelig indtægt) som grund.