Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Andreas Carl Marturin eller Marlin Lyngby
Fangenummer (stamrullenr.) 478
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Viborg købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 11-01-1892
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 15-02-1892
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 28-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-04-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 13-03-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-02-1849
Fødested Viborg
Sidste opholdssted Sparkær, ?? sogn, Fjends herred, Viborg amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 43 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Hæleri § 238
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (trukket højt tal som militærarbejder).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 29. april 1891, har siden ernæret sig som arbejdsmand, Først 4 måneder i Sparkær og derpå 1½ måned i Lange sogn og blev atter arresteret.
Er nu truffen i uhjemlet besiddelse af en fra en have frastjålet kjole (vurderet 4 kr).
Nægter at have begået noget ulovligt, idet han vil har købt kjolen af en sælgekone, han mødte på en landevej.
Fange
Navn Peter Johansen
Fangenummer (stamrullenr.) 379
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Odense købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 30-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-04-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 05-04-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 05-06-1849
Sidste opholdssted Odense
Erhverv Smedesvend
Alder 42 år
Civilstand Separeret
Forbrydelse Tyveri og betleri § 232 og 3/3 1860 § 3 jvf. § 62
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Tøjhusafdelingen. 1868-69.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 14. december 1891, opholdt sig derpå ca. 2½ måned i Odense i hvilken tid han dels ernærede sig ved tilfældigt arbejde, dels ved betleri og blev så atter arresteret.
Har nu fra 2 trappeopgane, hvortil adgangen var uhindret, stjålet et par træsko og et par sko (vurderet 5 kr).
Anfører trang som grund til tyveriet.