Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Johannes eller Johan Andersson
Fangenummer (stamrullenr.) 370
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Randers købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 09-04-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 12-04-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 12-04-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 25-11-1848
Fødested Hunestad i Sverige
Sidste opholdssted Aarhus
Erhverv Arbbejdsmand
Alder 43 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe for tyveri.
Værnepligt: nej
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 3. september 1891, har siden opholdt sig i Aarhus omegn og ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Har stedse til sig og familie erholdt en ugentlig fattigunderstøttelse af 2 kr (fra Vellev sogn).
Har nu i en ejendom, hvortil adgangen var uhindret, stjålet et par benklæder til værdi 10 kr.
Anfører beruselse som grund.
Fange
Navn Peder Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 406
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Skelskør købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 05-04-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 12-04-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 12-04-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-02-1861
Fødested Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Magleby, Flakkekbjerg herred
Erhverv Arbejdsmand
Alder 31 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 230
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. Søn af afdøde indsidder Niels Jensen og ligeledes afdøde hustru. Kender intet til faderen (han døde, da fangen var ½ år. Har 1 søster. Ingen af familien - såvidt han ved - straffet, såvel faderen som moderenen drikfældige. Far spæd i pleje hos husmandsfolk på fattigvæsenets bekostning. Har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, da han forsømte for at passe kreaturer). 
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 25-års alderen (konditioner ½ - 3 år), blev derpå gift og har siden været arbejdsmand. Godt samliv med hustruen, små kår (har sidste vinter erholdt nogen fattigunderstøttelse). Anfører drikfældighed som gennem årsag til forbrydelserne. 1. straf - 17 år. Stammer noget.
Har nu fra steder, hvortil adgangen var uhindret, i 5 gange stjålet en del beklædningsgenstande, redskaber og værktøj m.m. til værdi 12 kr 45 øre, samt fra en mark et par sammen tøjret lam (vurderet 16 kr).
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund til tyverierne.