Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Andreas Peter Louw
Fangenummer (stamrullenr.) 463
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-04-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 14-04-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 14-12-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 22-07-1853
Fødested Rønne
Sidste opholdssted København
Erhverv Maler
Alder 38 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1876-77. 3.batt. 4.komp.
Ægte født. - Søn af afdøde slagtermester Jens Peter Louw og efterlevende enke. Forældrene, der levede godt sammen, havde 9 børn hvoraf 4 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i jævnt gode kår og har gået i friskole, senere betalingsskole (gode kundskaber havde let ved at læse). 
Efter konfirmationen forblev han hjemme et års tid og hjalp faderen i slagteriet, stod derpå 2 år i slagterlære i Ringsted og blev svend, hvorefter han tog tilbage til faderen, hvem han hjalp i forretningen til hans død i 1877. Han bestyrede derefter forretningen for moderen i ca. 2 år, rejste så til København, hvor han, når undtages tiden 1880-82 i hvilke han var politibetjent, har ernæret sig ved malerprofessionen. Vil ikke være drikfældig, men anfører dog beruselse som gennemgående årsag til forbrydelser. 1. straf - 31 år. Gift i 1888, nogenlunde godt samliv, ret gode kår.
Har nu i et værelse, hvortil adgangen var uhindret, stjålet en del beklædningsgenstande (vurderet 25 kr).
Anfører beruselse som grund.
Fange
Navn Andreas Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 322
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2½ år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-04-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 14-04-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 14-10-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 28-11-1852
Fødested Vejlby, Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 39 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 13 tidligere straffe.
Værnepligt: Marinesoldat.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 11. april 1891, strejfede derpå 1 måneds tid om og betlede i Slesvig og Jylland, afsonede så 150 dages tvangsarbejde i Viborg, arbejdede en kort tid som daglejer ved Ringkøbing, fik øjenbetændelse og lå 7 uger syg på hospitalet i sidstnævnte by. Han rejste derefter til København, hvor han kort efter blev arresteret.
Har nu 2 steder - i Viborg og Aarhus - hvor han havde indfundet sig for at betle, i uaflåsede lejligheder stjålet beklædningsgenstande til værdi 124 kr samt 2 gange i København stjålet en del udenfor forskellige marskandiserbutikker ?? klædningstylter (vurderet 35 kr).
Anfører beruselse som grund til tyverierne.