Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Andreas Thorkild Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 465
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Sorø købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-04-12
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-04-17
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-10-17
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1856-04-17
Fødested Slagelse
Sidste opholdssted København
Erhverv Murer
Alder 36 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232, § 241, § 238. Løsgængeri og betleri 3/3 1860 § 5
Yderligere tekst i dokumentet 12 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1877-78.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 17. september 1891 og har siden opholdt sig i København, hvor han har ernæret sig ved tilfældigt arbejde, navnlig som kularbejdsmand ved havnen.
Har nu stjålet 2 i en gård til tørring ophængte skjorter (vurderet 4,50 kr).
Anfører beruselse som grund.
Fange
Navn Lars Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 521
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Ramsø Thune herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-04-09
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-04-19
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-04-19
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1841-09-20
Fødested Reerslev sogn, Thune herred, Københavns amt
Sidste opholdssted Reerslev Fattighus
Erhverv Fattiglem
Alder 50 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Brandstiftelse § 281 jvf. § 39
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1864.
Ægte født. - Siden han blev løsladt - den 12. januar 1889 - har han opholdt sig i Reerslev og omegn og ernæret sig som daglejer. Han har kun i ringe omfang erholdt fattigunderstøttelse, men har, når han intet andet logi har haft, boet i Reerslev Fattighus, hvilket han nu i beruset tilstand (straffet efter § 39) har afbrændt (skaden andrager 426 kr).