Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Abraham Andersen eller Andersson
Fangenummer (stamrullenr.) 69
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 8 år.
1. domsinstans Rougsø m.fl. herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-11-27
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-118
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1892-04-13
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-04-23
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1900-04-23
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1844-01-16
Fødested Istorp i Sverige
Sidste opholdssted Daugstrup, Mørke sogn, Ø.Lisbjerg herred, Randers amt
Erhverv Detailhandler
Alder 48 år
Civilstand Separeret
Forbrydelse Blodskam § 162 jvf. §§173, 174 og til dels § 176 og vold § 203
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: Infanteriet i Sverige. 1865.
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Anders Andersen og hustru i Istorp (Sverige). Forældrene, der levede godt sammen, havde 3 børn. Ingen af familien, så vidt fangen ved, straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår. Har aldrig gået i skole, man har lært at læse af faderen.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (konditioner af forskellig længde) til 26-års alderen, rejste derpå til Danmark, hvor han først ernærede sig som jernbanearabejder i 1 år og senere tjente forskellige steder, først i Jylland og derefter på Fyn og Sjælland. I 1877 ?? han sig i Daugstrup, hvor han siden har ernæret sig som husmand og detailhandler.
Gift i 1878, godt samliv indtil den seneste tid, i hvilken han er bleven drikfældig, og hustruen forlod ham og brugte for mange penge. Har for ca. 2 år siden haft delirium.
Har nu med en brødkniv bibragt sin hustru et stik i venstre tinding, hvortil han ved at gribe om kniven tilføjede sig et sår i hånden. Under sagen blev det tillige oplyst, at han i 4 år jævnligt har plejet legemelig omgang med en steddatter fra hendes 10. til hendes 14. år.
Anfører skinsyge og beruselse som grund til førstnævnte og sygelighed hos hustruen som grund til sidstnævnte forbrydelse.
Fange
Navn Peder Christian Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 403
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år
1. domsinstans Bølling og Nørn herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-04-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-04-23
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-04-23
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1857-01-17
Fødested Tviis sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt
Sidste opholdssted Dejbjerg sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 35 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232 og bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet
5 tidligere straffe.
Værnepligt: Fæstningsartilleriet 1880.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 5. august 1889 og har siden ernæret sig som daglejer i omegnen af Skjern.
Har nu tilvendt sig et ur, som en enke havde indløst for ham hos en pantelåner, og med hensyn til hvilket aftalen var, at han skulle beholde det, indtil han betalte hende hendes udlagte penge, samt fra samme enke stjålet et beløb på 54 kr.
Anfører som grund, at han ville skaffe sig midler til at understøttelse et fruentimmer, med hvilket han har et barn.