Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Anders Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 432
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-04-23
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-04-27
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-10-27
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1858-03-04
Fødested Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Aarhus amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Smedesvend
Alder 34 år
Civilstand Separeret
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Militærarbejder 1881.
Ægte født. Søn af arbejdsmand Fr. Andesen og hustrui Hedensted. Forældrene, der stedse har levet godt sammen, har haft 11 børn, hvoraf 8 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). 
Efter konfirmationen stod han i smedelære først 2½ år i Horsens og 1 år hos en smed i ?? sogn, var derpå 1 år i ?? i Ølsted, blev så svend og arbejdede nu forskellige steder i Jylland og Slesvig ved professionen. Siden 1884 har han opholdt sig i København og dels ernæret sig ved sit håndværk, dels ved tilfældigt arbejde. Gift i 1886, mindre godt samliv, da begge ægtefæller er hidsige af sind. Ikke drikfældig. 1. straf - 32 år. Anfører slet selskab som grund til tidligere forbrydelser.
Har nu stjålet et par på en køkkentrappe henstående morgensko (vurderet 3 kr 50 øre) samt en i et køkken, hvortil han havde lovlig adgang, frit fremme ?? ring (vurderet 4 kr).
Anfører beruselse som grund til tyverierne.
Fange
Navn Niels Peter Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 216
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 5 år.
1. domsinstans Kjær herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-04-22
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-04-27
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1897-04-27
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1843-02-24
Fødested Viborg
Sidste opholdssted Hov
Erhverv Arbejdsmand
Alder 49 år
Civilstand Skilt
Forbrydelse Tyveri og falskneri §§ 232 og 268
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1864. 11. regiment.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 7. september 1891 og har siden dels været daglejer, dels tjent fast på en gård i Ø. Hassing sogn.
Har nu udstedt et falsk kautionsbevis, samt ved indbrud (gennem vindue) i en butik stjålet et ?? smør, 2 frakker og nogle gamle mønter (vurederet 66 kr), samt 4-5 kr i rede penge.
Anfører som grund at han overfor sin kone havde påstået at han vil ??, hvorfor han, hvis hun ikke skulle opdage at dette var usandt, måtte berige sig ved forbrydelser.