Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Christian Frederik Vilhelm Thorendal
Fangenummer (stamrullenr.) 263
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år
1. domsinstans Frederiksberg Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 13-10-1891
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret.
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 19-01-1892
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 27-04-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-05-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 18-12-1852
Fødested Palsgaard, Nørre Snede sogn, Vrads herred, Aarhus amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Bagermester
Alder 39 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Forsøgt forførelse § 174 jvf. § 45, Uterlighed § 176 jvf. 170 og voldtægt §§ 168 og 169 jvf. § 46
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1874.
Ægte født. - Søn af afdøde bagermester Thorendal i Silkeborg, senere i Aarhus og efterlevende enke. Forældrene, der levede godt sammen, havde 8 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien drikfældig, 1 broder straffet for opsætsighed mod politi og en anden broder sindssyg. Opdraget hjemme i gode kår og har gået i real- senere latinskole, dog ikke i ?? latinklasser (gode kundskaber, men angiver han, at hans hukommelse siden er sløvet).
Efter konfirmationen stod han 3 år i bagerlære hos faderen, var derpå svend på mange forskellige bagerier rundt om i landets købstæder og København og etablerede sig som bager i 1878 i Aarhus. I 1880 gik han fallit og flyttede da til Horsens, ?? ?? ½ år, senere har han været etableret forskellige steder i Aarhus, Jyderup, København og i de sidste 4 år på Frederiksberg. Gift i 1878, mindre godt samliv, ret gode kår, navnlig i de senere år. Er ikke drikfældig. Har haft periodiske anfald af sindssygdom (sløvhed), hvilket han antager er mindelser fra ungdommen, da han var hengiven til onani. 1. straf - 22 år.
Har nu forsøgt af forføre et pigebarn på 15 år til utugt, samt forsøgt at voldtage en uberygtet pige, som han tillige har behandlet uterligt. Begge pigebørn var i hans tjeneste.
Anfører sanselighed som grund til sin opførsel, men ?? forøvrigt at denne har været strafbar.
Fange
Navn Harald Ingolf Hjalmar Engelmann
Fangenummer (stamrullenr.) 498
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 21-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 24-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 24-11-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 16-11-1858
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Forsøgt vold mod politi § 100 jvf. § ??
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. Søn af kontrollør ved Det kongelige Teater C. Engelmannn og hustru. Forældrene, hvis samliv har været ulykkeligt, har haft 5 børn, hvoraf 2 døde. Ingen af familien drikfældig, moderen og 2 søstre straffede for tyveri. Opdraget hjemme i nogenlunde gode kår og har gået i friskole (almindelige kundskaber). 
Efter konfirmationen ernærede han sig et par år som fabriksarbejder, rejste derpå til Tyskland, hvor han i ca. 10 måneder stod i smedelære, og lærte samme profession i nogen tid efter at være vendt tilbage til København. Siden har han dels ernæret sig som arbejdsmand og dels faret til søs i udenrigsfart. 1. straf - 17 år. Anfører letsindighed og forlystelsessyge som grund til tidligere forbrydelser. Ikke drikfældig.
Har nu efter at han i beruset tilstand havde gjort sig skyldig i husspektakler, forsøgt at stikke en betjent, der ville anholde ham, med en kniv i maven (knivbladet var 33/4 tomme lang).
Grund - beruselse.