Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Johan Kristian Lund
Fangenummer (stamrullenr.) 82
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 7 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-09-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 23-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 25-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 25-05-1899
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-10-1858
Fødested Kongsted sogn, Faxe herred, Præstø amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Møllersvend, arbejdsmand
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 230 jvf. til dels § 46
Yderligere tekst i dokumentet 1 tidligere straf for tyveri.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. Søn af tidligere husmand, nu formentlig møllersvend Chr. Fr. Lund og hustru i Næstved. Forældrene, hvis samliv har været ulykkeligt, faderen drak og moderen var letfærdig, havde 4 børn, der alle er i live. Ingen af familien straffet. Faderen som nævnt drikfældig. Opdraget hjemme til 6-års alderen, kom derpå , da forældrene blev separeret, i huset hos en slægtning (gårdmand), hvor han var til det 9. år, og blev derefter på fattigvæsenets regning sat i pleje forskellige steder. Har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, da han ofte måtte forsømme for at passe kreaturer).
Efter konfirmationen stod han 3 år i møllerlære, blev svend og arbejdede nu ved denne profession til 1882. Siden har han hovedsaglig opholdt sig i København og ernæret sig dels som arbejdsmand og dels som opvarter. Er ikke drikfældig. Anfører arbejdsløshed og ?? fra en straffet person som grund til 1. forbrydelse. 1. straf - 26 år.
Har nu i tidsrummet juli 1887 - oktober 1890 begået 39 natlige indbrud i 32 ejendomme i Københavns omegn og ved disse stjålet sølvtøj, ??, klæder m.m. til værdi ca 2700 kr., samt mellem 1000 og 1100 kr i rede penge og 2 tyverier i villaer, hvortil adgangen var uhindret, ?? han stjal sølvgenstande, klæder m.m. til værdi 31 kr og 50 øre. Endelig har han 2 steder forsøgt at begå indbrud, men fandt det første sted intet han ville stjæle og blev forstyrret på det andet.
Anfører utilstrækkelig indtægt til sig, et fruentimmer han samlevede med, og hendes to børn som grund.
Fange
Navn Christin Johansen
Fangenummer (stamrullenr.) 477
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Børglum herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 21-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 28-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 28-05-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 04-09-1829
Fødested Serritslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Sidste opholdssted Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Erhverv Husmand
Alder 62 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Forsøgt utugt med pigebarn § 173 jvf. § 46 og uterighed § 176 jvf. §§ 161, 173, og 174 samt ulovlig omgang med hittegods § 247
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: Militærarbejder 1844.
Ægte født. - Søn af afdøde husmand Johan Pedersen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 5 børn, der alle lever. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår og har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, dels på grund af forsømmelser, dels fordi man i hin tid ikke lærte noget i almueskolen). 
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende indtil 25 års alderen (lange konditioner), blev så gift og har siden været arbejdsmand og husmand. Godt samliv, ret gode kår. Mener ikke at være drikfældig. Gør et meget enfoldigt indtryk.
Har nu behandlet 3 pigebørn, 2 under 12 år, af hvilke det ene var hans datterdatter og 1 under 16 år i høj grad uterligt samt forsøgt at drive utugt med et af de yngste, hvorfor han har undladt at oplyse en af ham fundet and med 8 ællinger. ??
Anfører som grund, at de pågældende pigebørn ikke kunne lade ham være i fred, og at han ikke forstod sig på det strafbare ved de begåede forbrydelser.