Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Henrik NIelsen
Fangenummer (stamrullenr.) 399
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Vordinborg nordre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-02-1892
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 29-03-1892
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 23-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 28-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 18-05-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 03-01-1828
Fødested Ørslev sogn, Baarse herred, Præstø amt
Sidste opholdssted Ørslev sogn, Baarse herred, Præstø amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 64 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 8 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1849-50.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 20. november 1890. Har siden opholdt sig i Vordingborg omegn og ernæret sig som arbejdsmand.
Har nu i et karlekammer, der var overladt ham og et tyende til brug, stjålet en frakke og et par sko (vurderet 5 kr).
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn Peter Christian Petersen
Fangenummer (stamrullenr.) 505
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 10-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 18-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 18-05-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 24-09-1868
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Kusk
Alder 23 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231½
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. - Søn af arabejdsmand Hans Petersen og hustru i København. Forældrene, der har levet godt sammen, har 2 børn (begge i live). Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige kår og har gået i betalingsskole (ret gode kundskaber). Var allerede fra 10-års alderen beskæftiget som bydreng hos en hattemager.
Efter konfirmationen var han 3 år medhjælper hos sen restauratør i Roskilde, sejlede derpå en kort tid med et dampskib som opvarter, og har siden ernæret sig som kusk for forskellige ølforretninger. I de sidste  år har han uophørligt været straffet. Anfører drikfældighed som grund til alle tidligere forbrydelser. Er ??, lider af melankoli i ??, har på Vridsløselille været behandlet for sindssygdom under tidligere ophold dersteds og har som barn haft hjernebetændelse. 1. straf - 19 år.
Har nu fra steder, hvortil adgangen var uhindret 2 gange stjålet noget værktøj og en ulden krave (vurderet 7 kr).
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund til tyverierne.