Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Carl Christian Thorvald Lindberg
Fangenummer (stamrullenr.) 512
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 03-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 04-05-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 04-11-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-06-1864
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Bagersvend
Alder 27 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Vold mod moder § 203 jvf. § 201
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (kasseret på af at højre ben er skævt).
Uægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand L.S. Lindberg og ugift Sidse Jørgensens, der ernærer sig ved vask o.lign. Kender intet til faderen. Opdraget hos moderen i fattige kår, de var under fattigvæsenets forsorg til hans 12. år, og har gået i friskole (almindelige kundskaber). Allerede fra 10-års alderen har han måttet forrette forskelligt arbejde for tjene noget til hjælp (har således været bydreng, rebslagerdreng og ?? på en fabrik inden konfirmationen). 
Efter konfirmationen stod han 5 år i bagerlære, blev derpå svend og har siden af og til arbejdet ved professionen, men dog hovedsaglig ernæreret sig som arbejdsmand. Anfører drikfældighed som årsagen til tidligere forbrydelser. 1. straf - 19 år.
Har nu udstødt trusler og udøvet vold mod sin moder, fordi hun ikke havde 4 kr at låne ham.
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund.
Fange
Navn Sophus Christiansen
Fangenummer (stamrullenr.) 212
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 4 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 08-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-06-1896
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 15-01-1848
Fødested Odense
Sidste opholdssted København
Erhverv Tyende
Alder 44 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri og forsøg derpå § 232 jvf. til dels § 46. Bedrageri § 253 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet
4 tidligere straffe.
Værnepligt: Militærarbejder. 1871.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 4. november 1890 og har siden hovedsaglig opholdt sig i Slesvig, hvor han har ernæret sig som tyende.
Har nu begået 4 indbrud og ved disse stjålet beklædningsgenstande, fødevarer m.m. til værdi 85 kr og 50 øre, og 3 simple tyverier, hvor han et sted er brudt ind uden at finde noget at stjæle. Endelig har han svigagtig forbrugt et ham betroet beløb på 60 kr.
Anfører trang og ulyst til at melde sig til fattigvæsenet som grunde til forbrydelsen.