Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jens Thorkild Christensen
Fangenummer (stamrullenr.) 481
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 1/4 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 08-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-04-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 03-05-1862
Fødested Krøjerup, Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Opvarter og proppeskærer
Alder 30 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: nej
Ægte født. - Søn af væver Thokild Christensen og hustru, nu ?? på Ringsted fælled. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn (alle i live). Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige kår og har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, da han havde svært ved at lære). 
Efter konfirmationen stod han 3 år i slagterlære, tjente derpå 2½ år hos forskellige landmænd (lange konditioner) og rejste så til København, hvor han siden hovedsaglig har opholdt sig og ernæret sig dels som tyende, dels som opvarter og proppeskærer. Anfører slet selskab som grund til tidligere forbrydelser.
1. straf - 26 år. Ikke drikfældig.
Har nu i forening med en anden person i et værelse, hvor til adgangen var uhindret, stjålet et par sko til værdi 3 kr.
Anfører beruselse og påvirkning fra den medskyldiges side som grund til tyveriet.
Fange
Navn Søren Christian Jørgensen
Fangenummer (stamrullenr.) 483
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 1/4 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 08-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-04-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-07-1848
Fødested Gentofte, Sokkelund herred, Københavns amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 43 år
Civilstand Gift (har ikke samlevet med hustruen i 4 år)
Forbrydelse Tyveri § 232 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1871.
Ægte født. - Søn af afdøde strømpevæver P.H. Jørgensen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, er alle lever. Ingen af familien drikfældig, en broder straffet for vold. Opdraget hjemme til 7-års alderen i fattige kår og var derpå i huset hos forskellige gårdmænd til konfirmationen, hvor han måtte røgte kreaturer og forrette gårdarbejde og derfor forsømte skolen.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (konditioner af meget forskellig længde) til 1874 og har siden ernæret sig som arbejdsmand. Gift i 1874, godt samliv, små kår. Fra 1888 har han ej samlevet med hustruen, da han ikke kunne ernære en familie. Anfører beruselse som grund til 1. forbrydelse, til de senere slet kammeratskab på logihuse, efter at han intet hjem har. 1. straf - 25 år. Vil ikke være drikfældig, men har dog stedse været beruset under udøvelsen af tyveri.
Har nu i 2 lokaler hvortil han havde uhindret adgang, stjålet en ?? og et lagen (vurderet 3 kr).
Anfører beruselse som grund til forbrydelsen.
Indtasters bemærkninger