Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jørgen Rasmusssen
Fangenummer (stamrullenr.) 357
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Hillerød Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 01-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-06-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-07-1850
Fødested Sørup Overdrev, Grøntholt sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt
Sidste opholdssted Fredensborg
Erhverv Arbejdsmand
Alder 41 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1872.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 7. september 1891, har siden opholdt sig i Frederiksborgegnen og af og til ernæret sig som daglejer. Største del af tiden har han dog været på fattiggård, siddet arresteret og afsonet F.p.V og Bd.
Har nu stjålet 5 kr af en pung, der ?? frit fremme i et værelse, hvor han lovligt opholdt sig.
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn August Efesus Alexander Labuhn
Fangenummer (stamrullenr.) 81
Straf (type og længde) Tugthusarabejde. 7 år.
1. domsinstans Kolding herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 10-03-1892
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) ??-05-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 13-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 13-06-1899
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 24-12-1862
Erhverv Tyende
Alder 29 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231 tildels § 46, Bedrageri § 253, Overtræd § 248 og voldtægt § 168 samt løsgængeri og betleri 3/3 1860 § 1 og 3
Fødested Frederiksborg slotssogn, Frederiksborg amt
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: Militærarbejder 1885.
Ægte født. - Søn af afdøde ??schäfer J. C. H. Labuhn og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien, så vidt han ved, straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme til 6-års alderen i fattige kår, var derpå fra de 6. til det 9. år af fattigvæsenet anbragt på forskellige fattig- og arbejdsanstalter og derefter i huset hos en broder, der var mejeribestyrer til konfirmationen. Har gået i landsbyskole, dog først ?? fra 10-års alderen, hvorfor hans kundskaber er tarvelige.
Efter konfirmationen har han ernæret sig som tyende (korte konditioner) og i de senere år som arbejdsmand. Anfører arbejdsløshed og deraf følgende omflakken og drikkeri som grund til tidligere forbrydelser. 1. straf - 20 år. Anfører ikke at være drikfældig.
Har nu i forening med 2 andre personer begået 9 simple tyverier fra ??, folkestuer, stalde o.lign., og ved disse stjålet beklædningsgenstande, fødevarer, husgeråd m.m. til samlet værdi ca. 80 kr, og 17 indbrud (hvoraf 1 forsøg), ?? de tilvendte sig klæder, husgeråd, ??, vin, tobak m.m. til ca. 308 kr vurderet og 10 kr kontant. Endvidere har han ?? disponeret over nogle stjålne klæder (vurderet 33 kr) og 3 kr og 80 øre kontant, udøvet bedrageri ved at beholde 200 kr, som han for sin husbond skulle betale til en slagter og voldtaget en 18-årig, uberygtet pige, han traf på en vej.
Anfører dels beruselse, dels arbejdsløshed og det omflakkende liv som grund til de begåede forbrydelser.