Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Fritz Johan Carl Rosenkrantz
Fangenummer (stamrullenr.) 488
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 11-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 14-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 14-06-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 26-11-1820
Fødested Valløby sogn, Bjeverskov herred, Præstø amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Sadelmager
Alder 71 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Uterligt forhold § 176 jvf. § 173
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: nej.
Ægte født. - Efter løsladelsen fra herværende cellefængsel den 4. december 1889, har han opholdt sig i København og ernæret sig som sadelmager. Har ikke i det forløbne tidsrum erholdt fattighjælp.
Har nu 6 á 7 gange behandlet et pigebarn under 12 år i høj grad uterligt.
Anfører sanselighed som grund.
Fange
Navn Jens Christensen
Fangenummer (stamrullenr.) 471
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år
1. domsinstans Holbæk købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 15-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-02-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 24-10-1855
Fødested Udstrup, Tustrup sogn, Merløse herred. Holbæk amt
Sidste opholdssted Vallestrup, ?? sogn, Holbæk amt
Erhverv Tyende
Alder 36 år
Civilstand Fraskilt
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1878
Ægte født. Søn af afdøde arbejdsmand Chr. Christiansen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 4 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i tarvelige kår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Måtte allerede fra 8-års alderen hjem som vogterdreng om sommeren.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (forholdsvis lange konditioner) til 1881, blev så gift og har siden ernæret sig som arbejdsmand. Ulykkeligt ægteskabeligt samliv på grund af ægteskabsbrud fra hustruens side, skilt i 1886. Blev drikfældig ved de slette forhold i hjemmet og kom derved ind på forbrydervejen. 1. straf - 30 år.
Har nu fra en sovende logikammerat ud af dennes lomme stjålet 23 kr.
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund.