Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Christian Vilhelm Svendsen
Fangenummer (stamrullenr.) 490
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 18-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 21-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 21-12-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 22-06-1857
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Murersvend
Alder 34 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet 2 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (kasseret).
Ægte født. - Søn af skræddersvend G Svendsen og afdøde hustru af København. Forældrene, der levede godt sammen, haavde 3 børn (alle i live). Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i tarvelige kår og har gået i friskole (tarvelige kundskaber, da han på grund af sygdom ofte forsømte.
Efter konfirmationen var han i 7 år øltapper på fabrikken "Alliance", stod herpå 4 år i murerlære og har stedse siden ernæret sig ved denne profession. Gift i 1883, godt samliv, almindelige kår. Er ikke drikfældig. Anfører arbejdsløshed som grund til tidligere forbrydelser. 1. straf - 31 år.
Har nu fra en korridor, hvortil adgangen var uhindret, stjålet et par benklæder til værdi 8 kr.
Anfører arbejdsløshed og beruselse som grund til tyveriet.
Indtasters bemærkninger

Fange
Navn Jørgen Frederik Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 290
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Lunde - Skam herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 21-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 25-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 25-06-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 02-05-1844
Fødested Klintebjerg, Skeby sogn, Lunde herred, Odense amt
Sidste opholdssted Odense
Erhverv Væver
Alder 48 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 15 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1867.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 11. november 1891 og har siden ernæret sig som murerarbejdsmand i Odense.
Har nu i 2 forstuer, hvor han var gået ind for at betle, stjålet en hat og en rejsekappe (vurderet ca. 15 kr).
Anfører beruselse som grund til tyveriet.