Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Julius Georg Ryssing
Fangenummer (stamrullenr.) 469
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 åe
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 30-06-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 28-02-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 07-01-1856
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Skorstensfejersvend, arbejdsmand
Alder 36 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Uterligt forhold overfor pigebørn § 176 jvf. § 173 og § 46
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe, heraf 4 for uterlighed.
Værnepligt: Nej.
Uægte født. - Søn af afdøde bagersvend Julius ?? og ?? Elene Johansine Ryssing. Ingen af de pårørende, så vidt han ved straffet eller drikfældig (kender forøvrigt kun lidt til faderen, som han kun har set nogle få gange). Opdraget hos moderen i almindelige kår og har gået i friskole (tarvelige kundskaber på grund af svage evner).
Efter konfirmationend stod han ½ år i snedkerlære i København, var derpå hos en boghandler i 1½ år og rejste så til Tyskland (Preetz), hvor hani 3/4 år arbejdede ved snedkeriet. Han vendte derefter tilbage til København og lærte i 4½ år skorstensfejerprofessionen ved hvilket håndværk han siden har ernæret sig, undtagen de sidste 1½ år, i hvilket tidsrum han har været arbejdsmand. Gift i 1882, godt samliv, jævnt gode kår. Er ikke drikfældig, men anfører dog stedse beruselse som grund til forbrydelserne (er meget ??, således at han bliver beruset af 2 snapse.
Har nu forsøgt at behandle 2 pigebørn på henholdsvis 6½ og 3½ år på uterlig måde.
Anfører beruselse som grund.
Fange
Navn Jørgen Rasmus Jørgensen
Fangenummer (stamrullenr.) 487
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 31-05-1892
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 30-06-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 03-07-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 03-03-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 12-06-1857
Fødested Hørsholm sogn, Frederiksborg amt.
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 35 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1879.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 23. december 1891 og har siden opholdt sig i København, hvor han kun i 3 dage har haft arbejde og iøvrigt levet af de fra straffeanstalten medbragte overarbejdepenge.
Har nu stjålet et blomsterstativ, der henstod på gaden uden tilsyn, samt en stol, der stod udenfor en møbelhandel (vurderet 5kr og 50 øre).
Begik tyveriet fordi han hellere ville arresteres end under fattigvæsenet, ?? for ved politisk medvirkning at blive hjulpet til udvandring.