Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Hans Axel Caspersen
Fangenummer (stamrullenr.) 442
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 1 år.
1. domsinstans Lejn herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 07-07-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-07-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-03-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-11-1843
Fødested Vigerslev sogn, Skovby herred, Odense amt
Sidste opholdssted Frederiksberg
Erhverv Dugmager
Alder 48 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Bedrageri §§ 251 og 253
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Trænkonstabel 1866
Ægte født. - Søn af væver Casper Hansen og hustru i Vigerslev sogn. Forældrene, der har levet godt sammen, havde 6 børn, hvoraf 2 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i fattige kår til 9-års alderen og var derpå i huset hos sin bedstemoder (husmandskone) til konfirmationen. Har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber på grund af svage evner).
Efter konfirmationen ernærede han sig et par år som tyende, lærte derpå damaskvæveriet hos faderen og forblev hjemme hos ham som medhjælper til 1871. Han blev derpå gift, men levede kun et år sammen med konen fra hvem han senere er bleven fraskilt på grund af hoer fra hendes side. Gift anden gang i 1886, godt samliv, små kår. Har stedse ernæret sig som væver og dugmager senest på Frederiksberg. I de senere år er det gået meget tilbage for ham, nemlig på grund af sygdom. Ikke drikfældig. Anfører slet påvirkning fra den første hustru som grund til den tidligste forbrydelse, letsindighed som grund til de andre. 1. straf - 28 år.
Har nu hævet 60 kr, der ved en fejltagelse var afsendt til ham. Nægtet han var sig bevidst i at pengene ikke tilkom ham, samt pantsat en del ham til vævning betroet hørgarn (vurderet 40 kr) og ?? 30 kr i forskud på arbejdsløn - uden at ?? noget arbejde.
Anfører trang som grund til forbrydelserne.
Fange
Navn Hans Christian Vilhelmsen
Fangenummer (stamrullenr.) 527
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 19-07-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 22-07-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 22-01-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-01-1852
Fødested Ørby, Vejlby sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 40 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232 og bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: Marinen 1878.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 28. november 1891 og har siden opholdt sig i København, hvor han den største del af tiden har været arbejdsløs og en kort tid ernæret sig som murerarbejdsmand.
Har nu svigagtig pantsat 2 ure, et lånt og et lejet, samt nogle lejede beklædningsgenstande (vurderet 74 kr), ?? han har stjålet 2 sække (vurderet 1 kr), der tørrede frit fremme i en gård, hvor han arbejdede.
Anfører trang som grund til forbrydelserne.