Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Christen Skovgaard Mathias(s)en
Fangenummer (stamrullenr.) 459
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 2/3 år
1. domsinstans Voer og Nim herreders samt Stensballegaard Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 21-07-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 27-07-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 27-01-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 07-06-1827
Fødested Ris, Ousted sogn, Voer herred, Aarhus amt
Sidste opholdssted Serridslev
Erhverv Røgter
Alder 65 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Omgængelse mod naturen § 177
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1851.
Ægte født. Søn af afdøde teglbrænder Mathias Jensen og ligeledes afdøde hustru af Ris. Forældrene, der levede godt sammen, havde 9 børn, hvoraf 6 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i fattige kår til 8-års alderen og tjente derefter både sommer og vinter hos forskellige bønder. Har aldrig gået i skole, og har heller ikke siden tilegnet sig kundskaber, kender ikke engang alfabetet.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 32-års alderen (forholdsvis lange konditioner) og var derpå arbejdsmand til det 55. år. Siden har han været røgter. Gift i 26-års alderen, godt samliv, hustruen død for ca. 20 år siden. Anfører drikfældighed som grund til tidligere forbrydelser. 1. straf - 24 år.
Har nu drevet omgængelse mod naturen med en so.
Anfører beruselse som grund.
Fange
Navn Lars Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 300
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Fredericia købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 25-06-1892
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 18-07-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 28-07-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 28-07-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 17-05-1852
Fødested Kerteminde
Sidste opholdssted Odense
Erhverv Arbejdsmand
Alder 40 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Dragonregiment 1875.
Ægte født. Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 12. september 1891 og har siden hovedsaglig været indlagt dels på Odense Fattiggård, dels på Tvangsarbejdsanstalten i samme by, hvor hans hjemstedskommune stedse anbringer ham, såsnart han er fri for straf.
Har nu i et karlekammer, hvortil adgangen var uhindret, stjålet en del beklædningsgenstande til værdi 42 kr.
Anfører som grund: ulyst til at forblive under fattigvæsenet.