Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Karl Kjærgaard
Fangenummer (stamrullenr.) 207
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 30-07-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 02-08-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 02-08-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 12-02-1852
Fødested Skive
Sidste opholdssted København
Erhverv Handelsagent
Alder 40 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Bedrageri §§ 251 og 253 og falskneri § 275 og § 268
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej.
Ægte født. - Efter løsladelsen fra Vridsløselille den 9. maj 1885, opholdt han sig først 1 års tid i Aalborg, hvor han ernærede sig som agent og ved at føre bøger for handlende, og har siden boet i København og ernæret sig dels på samme måde, dels ved udbyttet af sine bedragerier.
Har nu bedragerisk forvendt en Erik og en Dr.phil en del ?? og ?? værdipapirer samt underskrive forskellige lånebeviser med opdigtet navn. De bedragne led tab af henholdsvis ca 18.000o g 1.800 kr.
Anfører utilstrækkelig indtægt som grund til forbrydelserne.
Fange
Navn Christian Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 4
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. Livstid.
1. domsinstans Frederiksberg Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-02-1892
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret- samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 27-05-1892
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 26-07-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 02-08-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) Ved døden
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 25-02-1892
Fødested Jyderup sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 38 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Drab § 186 jvf. til dels § 46
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1877.
Uægte født. - Søn af tyende Ane Sophie Nielsen og ukendt fader. Ved ikke om nogen af forældrene har været straffet. I de første 4 år i pleje hos forskellige familier i Jyderup på fattigvæsenets bekostning og derpå en boelsmand i ? til konfirmationen, hvor han blev behandlet særdeles godt. Har gået i landsbyskole (gode kundskaber (havde let ved at lære).
Efter konfirmationen tjente han 2 år på landet (2 konditioner), ernærede sig derpå 1 år i København ved tilfældigt arbejde og tjente så atter nogle år på landet. Efter at have aftjent værnepligten, under hvilken han blev 9 gange straffet, hovedsaglig på grund af drukkenskab, var han atter afventende arbejdsmand i København og tyende på landet. Siden han i 1880 blev gift har han hovedsaglig været arbejdsmand, fra 1883 i København og omegn. Forholdet mellem ægtefællerne, der i begyndelsen var godt, er i årenes løb blevet værre og værre, navnlig på grund af fattigdom, ?? ......