Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Søren Christian Iversen
Fangenummer (stamrullenr.) 409
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år
1. domsinstans Lemvig købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-07-23
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-07-29
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-03-29
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1858-03-11
Fødested Flynder sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt
Sidste opholdssted Lemvig
Erhverv Arbejdsmand
Alder 34 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232 jvf. § 46
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1881.
Ægte født. Søn af arbejdsmand Ivar Sørensen, nu i Hou sogn, og afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen havde ikke flere børn. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Tjente allerede som vogterdreng om sommeren fra 9-års alderen.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende ti 26-års alderen, blev da gift og har siden været arbejdsmand. Godt ægteskabeligt samliv, små kår. Anfører letsindighed som grund til tidligere forbrydelser. Har været forlystelsessyg og navnlig holdt af at gå til dans, men nægter at være drikfældig. 1. straf - 22 år.
Har nu i 3 gange stjålet rødspætter (vurderet 4 kr 60 øre) fra et hyttefad i Lemvig havn og 1 gang forsøgt at begå samme forbrydelse.
Anfører som grund, at de i hjemmet manglede til mad.
Fange
Navn Anders Henrik Julius Fuhrmann
Fangenummer (stamrullenr.) 529
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-05-28
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1892-06-30
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-02
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-08-02
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1892-12-18
Fødested København
Sidste opholdssted Nordre Birks Tvangsarbejdsanstalt
Erhverv Skræddersvend
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 18 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (på grund af straf).
Ægte født. - Søn af afdøde skræddermester N. H. Fuhrmann og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 9 børn, hvoraf 2 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i ret gode kår, og har gået i betalingsskole i København (gode kundskaber, havde let ved at lære).
Efter konfirmationen stod han 3 år i guldsmedelære, forlod så denne profession og kom i skrædderlære hos faderen. Efter ½ år rejste han til Kiel, hvor han i 1 år arbejdede som skrædderlærling, vendte så tilbage til København, hvor han i 1881 blev svend. Siden har han ernæret sig dels ved professionen, dels ved tilfældigt arbejde. Er ikke drikfældig. Anfører letsindighed og slet kammeratskab som gennemgående årsag til forbrydelserne. 1. straf - 19 år.
Har nu i et værelse, hvortil adgangen var uhindret, stjålet en vinterfrakke til værdi 15 kr.
Anfører beruselse som grund til tyveriet.