Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1896 - 1899
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Jespersen kaldet Kjølsberg
Fangenummer (stamrullenr.) 402
Straf (type og længde) Forbedringshus-Arbejde - 1 Aar
1. domsinstans Lunde skam Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1899-05-14
2. domsinstans Landsover samt Hof og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1899-04-21
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1899-05-19
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1899-06-03
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1900-06-02
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1862-06-05
Fødested Allesø Sogn, Odense Amt
Sidste opholdssted Tvangsarbejdsanstalten i Odense
Erhverv (Skomager) Fattiglem
Alder 36 Aar
Civilstand Ugift
Forbrydelse Brandstiftelse, Løsgængeri og Betleri § 282.1 Lov af 3/3-60 § 5 jfr § 1
Yderligere tekst i dokumentet 5 Tidligere starffe 1888-1897