Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Rentekammeret
Arkivserie Kort og tegninger
Indhold 337 ¤ 215 Kort over Frederiksted på St. Croix med nærmeste omegn 1778, formentlig tegnet af Peter Lotharius Oxholm
(Alle billeder i serien)
Billede
Kortnummer 337.215
Titel Kort over Frederiksted på St. Croix med nærmeste omegn
År 1778
Tegnerens navn Tilsyneladende Peter Lotharius Oxholm
Originalens titel Plan af Fortet og Byen Friderichstæd med omliggende Egne og Strand Bredden beliggende paa Vestenden af Øen St Croix i Amer.
Originalens påskrifter No 1. – Forklaring af Bogstaverne: A. Byen Friederichsted; B. Friederichs Fort; C. Ankerplads for store Skibe; D. Det nye foreslagne Batterie paa Sand Pynten til at forsvare Rheden; E. Sand Banke som løber ½ Miil ud fra Landet; F. Det paa Nord Siden foreslagne Batterie; G. Steen Riff som løber langt ud i Søen, og for hvilket Skibene maae vogte sig, siden de udi H kan løbe tæt ind under Landet, indtil paa eengang de staae fast, af hvilken Aarsag de holde langt ud fra Landet og siden krydse ind paa Rheden; I. En liden Bak som springer fra Nord Side Biergene og er aldrig tør; K. Vest Ende Lagunen som i stærk Regn udbryder i Søen, men siden aflukkes igien derfra ved den afkastede Sand og Steen; L. En Bæk paa Syd Siden brak Vand, men aldrig tør; M. En sød Kilde som forsyner en Deel af Byen i tørd Veyr. – Opmaalt og endet den 13. August 1778
Dimensioner 98 x 72 cm
Målestok 2000 fod
Bemærkninger
Forklarende tekst Anfører bl.a. ejernavne på plantagerne
Litteraturhenvisninger Daniel Hopkins, Peter Lotharius Oxholm and Late Eighteenth-century Danish West Indian Cartography, i Svend E. Holsoe & John H. McCollum, eds., The Danish Presence and Legacy in the Virgin Islands, St. Croix 1993, pp. 29-56; findes også på http://cas.umkc.edu/stcroix/mapping/framesetOxholm.htm
Andre bemærkninger Jævnfør Oxholms stort set identiske kort 337.317a. – Peter Lotharius Oxholm (1753-1827), uddannet som ingeniørofficer, kom 1778 til Vestindien. Opmålte og tegnede præcise kort over øerne og deres byer, forter og andre offentlige bygninger. Generalguvernør 1815-1816