Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Rentekammeret
Arkivserie Kort og tegninger
Indhold 337 ¤ 219 Kort over St. Croix med bykort over Christiansted og Frederiksted Trykt 1754, tilføjelser 1781, tegnet af Jens Michelsen Beck
(Alle billeder i serien)
Billede
Kortnummer 337.219
Titel Kort over St. Croix med bykort over Christiansted og Frederiksted
År Trykt 1754. – Påtegning: O H de Lode Ch. R. S. D. Sculps. Haffniæ 1754. – Tilføjelse 1781
Tegnerens navn Jens Michelsen Beck
Originalens titel Tilforladelig Kort over Eylandet St Croix udi America saaledes som det ved en acurat udmaaling er befunden med Qvarterernes Navne og enhver Plantagies Nummer efter hvilke de udi Matriculen findes Indførte og til enhver Kiøber Cederet beliggende paa 17 Grader 38 Minuter Norder Brede
Originalens påskrifter N. 117. – Tilegned Deres Høy Grevelige Excellence Her Adam Gotlob Moltke Ridder af Elephanten Greve til Grevskabet Bregentved, FriHerre til FriHerskaberne Lindenborg og Høgholm, Herre til Tryggevelde og Alslev etc: etc: Hans Kongelige Majestets Geheime-Raad og Ober-Hof-Marechal; af Deres Høy Grevelige Excellences Underdanigste tiener I. M. Beck. – [Håndskrevet tilføjelse under signaturforklaringen:] 1) Die Plantagen mit roth schattirten Rande gehøren eingebohrnen und in Dannemark angesessnen Dänen. 2) Zucker-Plantagen sind, wo der Name mit roth unterstrichen ist. Anno 1770. See 14 Antegnelse i St Crux Hovedbog pro [17]79. Derefter maae enten Søen ved de optagne Plantager paa Nord Siden gaae meere ud end paa Cartet er anmærket, eller Plantagerne maae formedelst Bierge være ragt længere ud, saaledes at Biergene ikke regnes, siden det af Land-Maaler von Rohr anførte Fodmaal eller ikke kan adkomme. Herom ogsaa No 433 W[estindisk] J[ournal] [17]81. No 57 i Matriculen anført under No 43 – 6450 qv[adrat] Foed stoer og gaaer hen for Lit. 5 og 6 No 433 W[estindisk] J[ournal] [17]81
Dimensioner 73 x 43 cm
Målestok 10.000 fod dansk (hovedkortet) og 1000 fod dansk (bykortene)
Bemærkninger
Forklarende tekst Kortet viser bl.a. kvarterer, plantagenumre og ejernavne
Litteraturhenvisninger Waldemar Westergaard, A St. Croix Map of 1766, with a Note on its Significance in West Indian Plantation Economy, i Journal of Negro History 23, 1938, pp. 216-228; Daniel P. Hopkins, Jens Michelsen Beck’s Map of a Danish Sugar-plantation Island. Eighteenth-Century Colonial Cartography, Land Administration, Speculation, and Fraud, i Terrae Incognitae 25, 1993, pp. 99-114; Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht, Kunstakademiets vestindienstudier. Opmålinger 1961 af bygninger på St. Thomas og St. Croix, Kbh. 2004, pp. 259-262. – Jens Michelsen Beck kom 1842 til Vestindien og blev ansat i administrationen. Han medvirkede ved opmåling og udstykning af St. Croix. Han rejste til Danmark 1753
Andre bemærkninger Andre eksemplarer af samme kort findes i Rigsarkivet som 337.002 og 337.003 (ikke scannede) og 337.001 og 337.217. Desuden findes eksemplarer i andre institutioner, fx Det kongelige Bibliotek; 337.051 (ikke scannet) er en dårlig kopi af et af Det kongelige Biblioteks eksemplarer (med påført optælling af vindmøller 1766)