Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Rentekammeret
Arkivserie Kort og tegninger
Indhold 337 ¤ 3 Kort over St. Croix med byplaner over Christiansted og Frederiksted Trykt 1754, tegnet af Jens Michelsen Beck
(Alle billeder i serien)
Billede
Kortnummer 337.003
Titel Kort over St. Croix med byplaner over Christiansted og Frederiksted
År Trykt 1754. – Påtegning: O H de Lode Ch. R. S. D. Sculps. Haffniæ 1754
Tegnerens navn Jens Michelsen Beck
Originalens titel Tilforladelig Kort over Eylandet St Croix udi America saaledes som det ved en acurat udmaaling er befunden med Qvarterernes Navne og enhver Plantagies Nummer efter hvilke de udi Matriculen findes Indførte og til enhver Kiøber Cederet beliggende paa 17 Grader 38 Minuter Norder Brede
Originalens påskrifter Tilegned Deres Høy Grevelige Excellence Her Adam Gotlob Moltke Ridder af Elephanten Greve til Grevskabet Bregentved, FriHerre til FriHerskaberne Lindenborg og Høgholm, Herre til Tryggevelde og Alslev etc: etc: Hans Kongelige Majestets Geheime-Raad og Ober-Hof-Marechal; af Deres Høy Grevelige Excellences Underdanigste tiener I. M. Beck. Med tilføjet fortegnelse over: Sucker Planteurernes Navne og Plantagernes Nummere udi et hvert Qvarteer paa Landet
Dimensioner 73 x 47 cm
Målestok 10.000 fod dansk (hovedkortet) og 1000 fod dansk (byplanernene)
Bemærkninger
Andre eksemplarer Andre eksemplarer af samme kort findes i Rigsarkivet som 337.002 og 337.003 (ikke scannede) og 337.217 og 337.219. Desuden findes eksemplarer i andre institutioner, fx Det kongelige Bibliotek; 337.051 (ikke scannet) er en dårlig kopi af et af Det kongelige Biblioteks eksemplarer (med påført optælling af vindmøller 1766)
Litteraturhenvisninger Waldemar Westergaard, A St. Croix Map of 1766, with a Note on its Significance in West Indian Plantation Economy, i Journal of Negro History 23, 1938, pp. 216-228; Daniel P. Hopkins, Jens Michelsen Beck’s Map of a Danish Sugar-plantation Island. Eighteenth-Century Colonial Cartography, Land Administration, Speculation, and Fraud, i Terrae Incognitae 25, 1993, pp. 99-114; Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht, Kunstakademiets vestindienstudier. Opmålinger 1961 af bygninger på St. Thomas og St. Croix, Kbh. 2004, pp. 259-262
Andre bemærkninger Samme kort som 337.001, men med tilføjet navneliste. – Den på bykortet over Frederiksted angivne nordre halvdel af byen er aldrig blevet bygget