Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Rentekammeret
Arkivserie Kort og tegninger
Indhold 337 ¤ 311 Kort over øen Protestantkayen i havnen ved Christiansted på St. Croix, situationsplan og snit Original 1778-1780, senere kopi fra 1816, tegnet af Peter Lotharius Oxholm, kopi ved Andreas Siegfried Strandgaard
(Alle billeder i serien)
Billede
Kortnummer 337.311
Titel Kort over øen Protestantkayen i havnen ved Christiansted på St. Croix, situationsplan og snit
År Original 1778-1780, senere kopi fra 1816
Tegnerens navn Peter Lotharius Oxholm, kopi ved Andreas Siegfried Strandgaard
Originalens titel Aftegning af Protestantkayen beliggende i Bassinen ved St Croix med Forslag til Befæstning (in triplo). – [På selve tegningen:] Tegning af Protestant Kayen
Originalens påskrifter Plan IV. – No 2. – Tegning af Protestant Kayen beliggende i Bassinet paa Øen St. Croix i America, tilligemed et Forslag til dens Befæstning til bemeldte Bassins bedre Forsvar. – A. Grundrids af Protestant Kayen; B. Profil af Protestant Kayen. – Tegnet af A. Strandgaard, Sec[ond] Lieut[enant] ved det vestindiske Artillerie. – [Signaturforklaring]. - ... V[estindisk] J[ournal] 1816
Dimensioner 52 x 35 cm
Målestok 1000 danske fod
Bemærkninger
Forklarende tekst Kay eller Kaj var betegnelsen for en lille ø eller holm
Litteraturhenvisninger Daniel Hopkins, Peter Lotharius Oxholm and Late Eighteenth-century Danish West Indian Cartography, i Svend E. Holsoe & John H. McCollum, eds., The Danish Presence and Legacy in the Virgin Islands, St. Croix 1993, pp. 29-56; findes også på http://cas.umkc.edu/stcroix/mapping/framesetOxholm.htm
Andre bemærkninger Samme som 337.310 og 337.312. – Peter Lotharius Oxholm (1753-1827), uddannet som ingeniørofficer, kom 1778 til Vestindien. Opmålte og tegnede præcise kort over øerne og deres byer, forter og andre offentlige bygninger. Generalguvernør 1815-1816. – Andreas Siegfried Strandgaard (1794-1869), artilleriofficer, blev bygningsinspektør i Frederiksted 1815 og fungerede i dette og tilsvarende embeder på St. Thomas indtil 1860’erne