Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Rentekammeret
Arkivserie Kort og tegninger
Indhold 337 ¤ 334 Plan for batteri på Paquereaupynten ved indsejlingen til havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, situationsplan og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm
(Alle billeder i serien)
Billede
Kortnummer 337.334
Titel Plan for batteri på Paquereaupynten ved indsejlingen til havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas, situationsplan og snit
År 1778-1780
Tegnerens navn Peter Lotharius Oxholm
Originalens titel Plan og Profil af det paa Paqvereau Pynten intenderede Batterie (in duplo). – [På selve tegningen:] Plan og Profil af det paa Paquereau Pyndten intenderte nye Batterie
Originalens påskrifter Plan XXII No 7. – ab. De to Sider, som vender imod den aabne Søe; cd. Ere to Mørsere, som stilles her udi de udløbende Pyndter; e. Er den Side imod Fransmans Bayen; f. Vender imod Havnen; g. Er Graven, som løber runden om Batteriet; h. En Trække Broe; k. En Kryds Vinde, som stopper Indgangen for meere end een ad Gangen; l. En Traverse; mn. De to Sider imod Landet; o. Et Banquet for Befæstningen at staae paa og skyde over Brystværnet; p. Vagt-Huuset, hvorudi q. Krudt-Kammeret; r. Ammunitions Redskabs Kammer; s. Constable Kammer; t. Baraque for Vagten
Dimensioner 52 x 32 cm
Målestok 100 fod
Bemærkninger
Litteraturhenvisninger Daniel Hopkins, Peter Lotharius Oxholm and Late Eighteenth-century Danish West Indian Cartography, i Svend E. Holsoe & John H. McCollum, eds., The Danish Presence and Legacy in the Virgin Islands, St. Croix 1993, pp. 29-56; findes også på http://cas.umkc.edu/stcroix/mapping/framesetOxholm.htm
Andre bemærkninger Samme som 337.333. – Peter Lotharius Oxholm (1753-1827), uddannet som ingeniørofficer, kom 1778 til Vestindien. Opmålte og tegnede præcise kort over øerne og deres byer, forter og andre offentlige bygninger. Generalguvernør 1815-1816