Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Hjørring Amt, Sæby og Dronninglund Herreder
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jens Peter Lindgreen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1813-05-18
År for krigsdeltagelse 1848, 49 og 50
Afdeling (institution) Daværende 2. Jægerkorps, nu 18. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer No 1.
Tjenestegørende I krigen fra dens begyndelse til enden, med undtagelse af de sygedage jeg har været indlagt på nedenanførte lazaretter. Tjente ved korpset fra 4/9 1834 til 31/1 57.
Grad Befalingsmand; Kommandersergeant
Såret Nej
Lazaret Ja! På Augustenborg og Garnisonshospitalet i København
Fanget i krigen Nej!
Pensionskasse og -nummer Nej!
Medlem af DVS og afdeling Ja! Sæby Afdeling Nr 2593
Nuværende stilling Toldassistent
Bopæl Sæby
Adresse Toldassistent J.P. Lindgreen - Sæby i Jylland
Yderligere tekst i dokument

Berettiget,

Wildenradt

Oberst

Chef for 18. Bataljon.


Indtasterens bemærkninger