Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Andreas Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 01-02-1826
År for krigsdeltagelse 1848, 49, 50.
Afdeling (institution) 2. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni - Schleppegrell
Tjenestenummer Nr. 27 (38)
Tjenestegørende Oberstløjtnant (kanikkelæses) 48
Grad Hornblæser
Nuværende stilling Arbejdsmand
Bopæl Amaliegade
Adresse Almindeligheden
Yderligere tekst i dokument Ansøgeren der findes i Stamrullen som Tambour Nr. 38 Anders Christian Christensen, kan ikke findes i Undermunderingsbogen og kan Berettigelsen desaarsag ikke godtgjøres. Oplysning om Tilgang og Afgangdok. kan ikke gives.     Larsen
Indtasterens bemærkninger Almindeligheden: Almindeligt Hospital, Amaliegade 28, København