Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Christen Christensen (Sengeløse)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 22-10-1824
År for krigsdeltagelse 1848 og 1849
Afdeling (institution) 1. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer 45
Tjenestegørende 25. Mai 1848 - 5. April 1849
Grad Menig
Såret Ja - 5. April 1849
Lazaret Ja - Augustenborg og Garnisonssygehuset i København
Pensionskasse og -nummer Ja - Litra K Nr. 154
Nuværende stilling Positivspiller
Bopæl Springgade Nr. 3 - 1. Bagsal - København
Adresse Springgade Nr. 3 - 1. Bagsal - København
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

J. Nielsen

Indtasterens bemærkninger

Efter krigen i 1864 kunne soldater, der var blevet alvorligt sårede i krigen, søge om bevilling til "at ombære og lade høre et positiv" (Lirekasse).

http://www.lirekassemanden.dk/historie.htm