Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Yderligere tekst i dokument

    Generalauditøren

København, den 11. Januar 1897

     Hermed 2. Bilag                         

 

                               Til Krigsministeriet.

Paa de ved Generalauditoriet beroende Fortegnelser over Personer af Trainkuskeklassen, som i Tidsrummet fra Marts 1848 til Udgangen af Aaret 1852 have været stillede for Krigsret ved Landmilitæretatens Jurisdiktioner, findes ingen af Navnet Claus Peter Christensen opført som tiltalt eller dømt.

                Hvilket under Henvisning til Krigsministeriets Skrivelse A 65 af 8. d(enne) M(aaned) herved attesteres.

De fremsendte Bilag følge hermed tilbage.

                      H.C. Steffensen

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-07-1826
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Indtasterens bemærkninger Nr. 4 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen