Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-07-1826
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Yderligere tekst i dokument

Til

Krigsministeriet

I Anledning af det høje Ministeriums Skrivelse af 13. Januar d(ette) A(ar) betræffende Oplysning om, i hvilke Jurisdiktioner jeg har haft Ophold, forinden jeg tog fast Ophold heri Staden, samt Aarsagerne til, hvorfor jeg ikke søgte at erholde Medaillen ved dens Indstiftelse, men nu først efter efter 20 Aars Forløb, andrager derom, tillader jeg mig at oplyse følgende.

Indtil jeg kom i Militærtjenesten, havde jeg Ophold hos mine Forældre i Lejbølle By Bødstrup Sogn Langelands Nørreherred, efter Feldtogene 1848 - 50, var jeg atter samme Sted i 1 Aar, og købte derpaa en Gaard i Illebølle By Lindelse Sogn Langelands Sønderherred, hvor jeg boede i ca. 20 Aar.

      Ejendommen overlod jeg derpaa til en Svigersøn, og købte en anden Gaard i Sandby By og Sogn Lollands Nørreherred, hvor jeg var i 10 Aar. Denne Ejendom overlod jeg da til min Søn, og rejste til Bornholm, hvor jeg overtog en Gaard "Rahbekkegaard" Bornholms Vesterherred pr. Rønne i Forpagtning, hvor jeg var i 14 Aar (fortsættes på næste opslag)

 

Indtasterens bemærkninger Nr. 5 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes