Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Indtasterens bemærkninger Nr. 6 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen
Yderligere tekst i dokument

(fortsat fra forrige opslag) og siden, for ca. 1 Aar siden tog jeg Ophold heri Staden.

Grunden til, at jeg først nu begærer Erindringsmedaillen, er den, at der under mit Ophold paa Lolland, overgik mig en Ildsvaade, hvorved jeg mistede alle mine Papirer, og kom saa slemt tilskade, at jeg i lang Tid var fængslet til Sygelejet.

Da jeg atter blev rask troede jeg at det var for sent til at søge at faa Medaillen, ligesom min Flytning til Bornhom beskjæftigede mine Tanker i andre Retninger.

Da jeg nu søger en Ansættelse her indseer jeg at det er af en vis Betydenhed at jeg erholder Medaillen

                                           Ærbødigst

København den 14/1 97 C.P. Christensen

                                          fhv. Landmand

                                            Østerbrogade 1 St o. G

År for krigsdeltagelse Couldn't be filled
Afdeling (institution) Couldn't be filled
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled