Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
År for krigsdeltagelse Couldn't be filled
Afdeling (institution) Couldn't be filled
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Yderligere tekst i dokument

   I Anledning af Krigsministeriets Skrivelse af 16 d. M. angaaende hvorvidt forhenværende Landmand Claus Peter Christensen, der har begjært sig meddelt Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1848 - 50 og efter Opgivende har boet i ca. 10 Aar i Sandby Sogn, under sit Ophold dersteds maatte have udstaaet Strafarbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold, tillader jeg mig at meddele, at efter de her førte Strafferegistre har Paagjældende ikke været dømt eller straffet her ved Jurisdiktionen.

     Lollands Nørreherreds Kontor den 23 Januar 1897

 

Til

Krigsministeriet

Indtasterens bemærkninger Nr. 11 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen