Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Indtasterens bemærkninger Nr. 10 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen
Yderligere tekst i dokument

Kjøbenhavns Politi.

Politikammeret

d. 29. Januar 1897

    I Henhold til Krigsministeriets meget ærede Skrivelse af 16. d. M. betræffende forhenværende Landmand Claus Peter Christensen, der til Ministeriet har indgivet Begjæring om Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1848 - 50, skulde jeg tjenstligst meddele, at den Paagjældende ikke under sit Ophold her i Staden har udstaaet Strafarbeide eller ved Dom er funden skyldig i noget i den offentlige Mening vanærende Forhold.

Til

Krigsministeriet