Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Yderligere tekst i dokument

Til Generalauditøren

Hermed 2 Bilag

Afgaaet med Dato: 8. Januar 1897

Underskrevet af P.M.V. Jacobi

  Ved at tilstille Hr. Generalauditøren vedlagte hertil indsendte Begæring om Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1848 - 50 fra forhenværende Trainkusk C.P. Christensen, tillige med en af Krigsministeriets Arkiv udstedt Attest, udbeder Krigsministeriet sig ved det indesluttedes Tilbagesendelse Oplysning om, hvorvidt den Paagældende under sin Tjenestetid ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold.

 

Krigsministeriets

          1ste

        Kontor

Indtasterens bemærkninger Nr. 13 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen