Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Yderligere tekst i dokument

   I Anledning af Krigsministeriets Skrivelse af 16 d. M. angaaende hvorvidt forhenværende Landmand Claus Peter Christensen, der har begjært sig meddelt Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1848 - 50 og efter Opgivende har boet i ca. 10 Aar i Sandby Sogn, under sit Ophold dersteds maatte have udstaaet Strafarbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold, tillader jeg mig at meddele, at efter de her førte Strafferegistre har Paagjældende ikke været dømt eller straffet her ved Jurisdiktionen.

     Lollands Nørreherreds Kontor den 23 Januar 1897

 

Til

Krigsministeriet

Indtasterens bemærkninger Nr. 11 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen