Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-07-1826
År for krigsdeltagelse Couldn't be filled
Afdeling (institution) Couldn't be filled
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Indtasterens bemærkninger Nr. 12 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen
Yderligere tekst i dokument

Til Forhenværende Landmand C.P. Christensen

      Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden

Afgaaet med Dato: 13. Januar 1897

Underskrevet af: P.M.V. Jacobi

  I Anledning af den af Dem indgivne Begæring om Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1848/50 skal Krigsministeriet herved anmode Dem om hertil at indsende Oplysning om i hvilke Jurisdiktioner De har haft Ophold, forinden De har taget fast Ophold her i Staden, samt Aarsagen til at De efter Medaillens Indstiftelse i 1876 ikke indgav Begæring om at erholde den og først nu efter 20 Aars Forløb fremkommer dermed.

 

Krigsministeriets

          1ste

        Kontor