Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-07-1826
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Indtasterens bemærkninger Nr. 14 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen
Yderligere tekst i dokument

Til Langelands Sønder Herred - Rudkøbing

Afgaaet med Dato: 16. Januar 1897

Underskrevet af: P.M.V. Jacobi

  (I Anledning af en hertil indkommen Begæring om Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1848 - 50 fra forhenværende Landmand Claus Peter Christensen, udbeder man sig behagelig meddelt hvorvidt den Paagældende, der efter Opgivende i ca. 20 Aar har boet i Illebølle, Lindelse Sogn, under sit Ophold dersteds maatte have udstaaet Strafarbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold.)

Til Lollands Nørre Herred - Nakskov.

       (- - - - - - 10 Aar har boet i Sandby Sogn - - - - - - - )

Til Bornholms Vester Herred - Rønne.

       (- 14 Aar har været Forpagter af Rahbekkegaard pr. Rønne - )

Til Kjøbenhavns Politi.

       (1 Aar har havt Ophold her i Staden :/ Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden /: - - - - -her - - - - )

Krigsministeriets

          1ste

        Kontor