Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Christian Christensen Kalhauge
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1822-03-10
År for krigsdeltagelse 1848. 49 og 50
Afdeling (institution) 3. Dragonregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Eskadron
Tjenestenummer Nr. 115
Tjenestegørende Fra 15. December 1843 til Efteraaret 1845 - fra Marts 1848 til Efteraaret 1849 - fra Marts 1850 til Februar 1851.
Grad Menig
Såret nei
Lazaret i Februar Maaned 1844 - 5 Dage paa Lazarethet i Aarhus - i October Maaned 1850 - 5 Dage paa Lazarethet i Fredericia
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Kontorbud
Bopæl København
Adresse Sankt Peders Stræde Nr. 10 - 3. Sal over Gaarden
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Neergaard