Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Henrik Julius Eduard Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1827-01-30
År for krigsdeltagelse 1850 og som Frivillig 1848
Afdeling (institution) Begge Aar ved 1. Reservejægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri Ved 3. Kompagni
Tjenestenummer Først som Underkorporal Nr. 21 og senere som Overjæger og Fourér ved samme Korps (Nr. 6., 7)
Tjenestegørende Fra d. 21. December 1849 til d. 20. Mai 1852
Grad Først som Underkorporal senere forfremmet til (kanikkelæses) Overjæger og dernæst (ka´nikkelæses) Overjæger Nr. 6 og gjort Tjeneste som Fourér ved Compagniet til Corpsets Opløsning i Eckernförde i 1852
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Forvalter hos Herr Grosserer J. Larsen boende i Herluf Trolles Gade Nr. 28 - 3. sal
Bopæl I Norgesgade Nr. 18, 2. Sal
Adresse I Norgesgade Nr. 18, 2. Sal hos Enkemadamme S. M. Olsen
Yderligere tekst i dokument
 Berettiget                                        Allerærbødigst
 J. Nielsen                          Henrik Julius Eduard Christensen

Indtasterens bemærkninger Bopæl: København