Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1827-03-17
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) 1. Artilleriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 8. Batteri i April 1849, senere afgaaet til 5. Batteri
Tjenestenummer 6
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Trainconstabel
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl København
Adresse Jagtvej 71
Yderligere tekst i dokument
Undertegnede ansøger herved Underdanigst om at erholde Erindrings Medalien fra Krigen 1848 - 1850
Født d. 17. marts 1827 i Spjellerup Marvede Sogn Sorø Amt. Fulde Navn Peter Christensen. Indkaldt til 1. Artilleriregiment d. 12. October 1848 som Trainconstabel Nr. 6. Udkommanderet med 8. Batteri i April 1849, senere afgaaet til 5. Batteri. -
Har formedelst Fraværelse ikke ansøgt tidligere.
Boende paa Jagtveien 71
           Underdanigst
           Peter Christensen

Til Krigsministeriet