Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Peter Nielsen Møller
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 12. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Kan ikke mindes
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Brede pr. Tønder
Underskrift
Sted Brede
Dato 29. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Til det høie Kongl. Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Af de offentlige Blade erfarer jeg, at enhver som har deltaget i Felten i Aaret 1864 meddeles en Æres-Medaille.

Da jeg Undertegnede er een af dem, saa henvender jeg mig til det høie Krigsministerium om, at maatte meddeles en Saadan, men da jeg ikke mere har min Afregningsbog i behold seer jeg mig nødsaget til at give skriftlig Oplysning.

Jeg er født 1834 den 23 Febr i Aabenraa Amt Hellevad Sogn; og har lært som Soldat ved 12te Regiments 1ste Compagni Aar 1857 under dengang Capitain og Compagni Kommandeur v. Bie. Aaret 1863 den 2den Decbr. indkaldt til Krigstjeneste til Flensborg, under dengang Capitain og Compagni Kommandeur v. Raaby ligeledes ved 1ste Compagni, hvor jeg gjorde Tjeneste indtil 15de August 1864, hvor jeg saa blev permitteret fra Assens. Mit Compagni Nummer fra 1864 mindes jeg ikke mere.

(fortsættes:)

Dine bemærkninger Side 1 af 2.