Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Peter Nielsen Møller
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 12. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Kan ikke mindes
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Brede pr. Tønder
Underskrift
Sted Brede
Dato 29. februar 1876
Dine bemærkninger Side 2 af 2.
Yderlig tekst i dokumentet

(fortsat:)

Jeg haaber at det høie Krigsministerium af disse Oplysninger vil kunne finde at det forholder sig som anført, og at jeg med saa mange andre Krigskammerater maa meddeles dette Ærestegn.

Petr Nielsen Møller

Brede d. 29. Febr 1876

Min Addresse pr. Tønder eller nærmeste Brevsamlingssted pr. Bredebro.

At ovenanførte Person ikke har været under Tiltale men har ført en ordentlig Vandel attesteres herved.

Brede den 1 Marts 1876, L.J. Lassen, Kommuneforstander.

Berettiget, Westengaard