Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Johannes Møller
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 12. lette Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 82
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Rendbjerg, Egernsund, Sønderborg Kreds
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Rennberg pr. Egensund, Sønderborg Kreds
Dato den 27. Februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet .Rennberg pr. Egensund, Sønderborg Kreds, d. 27. Febr. 1876.

Underdanigst Begjæring om at erholde en Erindringsmedaille for Deeltagelse i Kampen i 1848-50 for Fædrelandet.

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

Den underdanigst Undertegnede Tjenestekarl Johannes Møller, der er født d. 16. Januar 1824 i Bøgeskovskov blev indkaldt som Rekrut i 1846 og da Krigen udbrød i 1848 at møde i Fredericia ved 12. lette Bataillon, 1ste Comp. Nr. 82, var med alle 3 Krigsaar og hjempermitteret 6. Febr. 1851. Er preussisk Undersaat.
Min underdanige Bøn er at erholde den allernaadigst bevilgede Erindringsmedaille.


Underdanigst
Johannes Møller

Berettiget
Westengaard

Dine bemærkninger