Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Lorentz Frederik Møller
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 10. lette Infanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 31
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Guderup, Nordborg Amt, Als
Udersåt (dansk/prøjsisk) prøjsisk
Underskrift
Sted Guderup, Nordborg Amt, Als
Dato den 25. Februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet
I Henhold til Krigsministeriets Bekjendtgjørelse af 1. Febr. d.A. tillader Undertegnede Lorentz Frederik Møller, tjenstgjørende ved 10. lette Infanteri Bataillon, 2. Compagni Nr. 31, i Aarene 1848-50, midlertidig preussisk Undersaat at bede om behagelig Tilstillelse af en Erindringsmedaille.

Underdanigst
Lorentz Frederik Møller

Guderup, Nordborg Amt, Als, d. 25. Febr. 1876.

Til Det høie Kongl. Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Berettiget for 1848-50
Fogh
Dine bemærkninger