Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Philip Møller
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 1848: 3. Reservebataljon, 1849: 12. Bataljon, 1850: 6 Depotkompagni
Kompagni, eskadron mv. 1848: 1. Kompagni, 1849: 1. Kompagni, 1850: 6. Depotkompagni
Tjenestenummer 1848: Nr. 66, 1849: Nr. 71 overkomplet, 1850: Nr. 18
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Bjerndrup ved Haderslev
Udersåt (dansk/prøjsisk) Prøjsisk
Underskrift
Sted Bjerndrup ved Handerslev
Dato 12. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Bjerndrup ved Haderslev d. 12 Febr. 1876.

Husmand Philip Møller ønsker underdanigst at komme i Betragtning ved Uddelingen af (den) danske Krigsmedaille.

Til det høie Krigsministerium.

Undertegnede tillader sig ifølge Krigsministeriets Bekjendtgjørelse underdanigst at fremkomme med Bøn om at faa Medaillen, der for mig vil være et kjært Minde om hin Tid som aldrig udslettes af Erindringen.

Undertegnede, der er preussisk Undersaat, deltog i Treaarskrigen.  Aaret 1848 stod jeg ved 3 Reserve Battallion 1 Comp under No 66; i Aaret 1849 ved 12 Battallion 1. Comp under overcomplet No 71 og i Aaret 1850 ved 6 Depot Comp No. 18.

Underdanigst

Philip Møller

Paa Feltfod i 1848. Berettiget, Larsen