Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn H. Maybøll
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron mv. Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Skibskaptajn
Nuværende bopæl Sønderborg
Underskrift
Yderlig tekst i dokumentet

Undertegnede Skibscapitain H. Maybøll boende i Sønderborg tillader sig herved i Henhold til Krigsministeriets af 1 Februar d. A. udstedte Bekjendtgjørelse at anmode om at maatte komme i Betragtning ved Uddelingen af de for Krigsaarene 1848, 49, 50 og 1864 bestemte Erindringsmedailler. Jeg tillader mig herved til Støtte for min ærb. Anmodning at vedlægge mine 2de Bestallinger fra [kanikkelæses] Ingenieurcaptain Hedemann og Premierlieutenant [kanikkelæses].

Sønderborg den 1. marts 1876

H. Maybøll, Skibscaitain, Dannebrogsmand

2 Bilag

Antages uberettiget, Jørgensen

Sted Sønderborg
Dato 1. marts 1876