Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Personlig
Navn Adam Friedrich Theodor Mortensen
År for krigsdeltagelse 1850 og 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 1850: 1. Forstærkningsjægerkorps, 1864: 14. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1850: 4. Kompagni, 1864: 2. Kompagni
Tjenestenummer 1850: Nr. 18, 1864: Nr. 324
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Broager
Underskrift
Sted Broager
Dato 21. marts 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Broacker den 21 Marts 1876

Ansøgning betreffende Æresmedallien for Snedker Adam Friedrich Theodor Mortensen for Feldtjeneste i Aarene 1850 og 1864.

Til det Kongelige Krigs-Ministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede er født i Aaret 1827 i Magleby paa Langeland og er en Søn af afdøde Kirkesanger Niels Mortensen sammesteds; fra Rekrutskolen i Nyborg i Aaret 1850 kom jeg til 1ste Forstærknings-Jægercorps 4 Compagni No 18 under Compagni Commandeur Capitain Matthiesen; efter hans Fald under Compagni Commandeur Capitain Frost.

I Aaret 1864 deltog jeg som Stillingsmand i Feldtjenesten, først som Lærer ved Rekrutskolen i Nyborg under Skoleforstander Capitain Haxthausen og siden oversat til 14de Regiment 1st Battaillon 2det Compagni No 324 under Compagni Commandeur Capi(tain)

(fortsættes:)

Paa Feltfod 1850-1851. Berettiget for 1850, Larsen

Berettiget for 1864, Wedelfeldt