Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Jes Madsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 7. Regiment, 2. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 8. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 51
Rang Kunne ikke udfyldes
Nuværende bopæl Rejsby
Udersåt (dansk/prøjsisk) Dansk
Underskrift
Sted Rejsby
Dato 17. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Undertegnede Jes Madsen født i Jernvedlund, Jernved Sogn, Ribe Amt, Værnepligtig af 4 Kreds, 12 Lægd, der i 1864 har deltaget i Krigen og gjort Tjeneste ved 7 Regiment 2 Bataillon 8 Kompagni No 51 tillader mig herved underdanigst at ansøge om, at den ved allerhøieste Resolution af 1ste dennes indstiftede Erindringsmedaille for dem der i Hærens Tjeneste har deltaget i Kampen for Fædrelandet i 1864, maa blive tildelt mig. Jeg er dansk Undersaat som født i Danmark men opholder mig nu i Reisby i Hertugdømmet Slesvig. Det er imidlertid min underdanige Anmodning at Medaillen maa blive tilstillet Byfogedfuldmægtig Bruun i Ribe, der ogsaa vil være i Stand til at meddele yderligere Oplysninger, hvis saadanne skulle være fornødne.

Rejsby den 17 Februar 1876

Underdanigst

Jes Madsen

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn

Berettiget Weyhe

afs. 11/1 78