Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
Indhold M
(Alle billeder i serien)
Personlig
Navn Asmus Mangelsen
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 5. Eskadron
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Rang Korporal
Nuværende bopæl Engelsby, Adelby sogn ved Flensborg
Underskrift
Sted Engelsby, Adelby sogn ved Flensborg
Dato 26. februar 1876
Yderlig tekst i dokumentet

Til det Kongelige danske Krigsministerium i Kjøbenhavn.

I Feldtoget 1864 har jeg, Boelsmand Asmus Mangelsen i Engelsby tjent som Corporal i 3die Dragoner Regiment 5te Escadron.

Jeg  beder med Hensyn hertil,

at Erindringsmedaillen angaaende bemeldte Feldtog maa meddeles mig.

Engelsby, Adelby Sogn ved Flensborg den 26. Febr. 1876

underdanigst

Asmus Mangelsen

Berettiget, Neergaard